top of page

Om Rosnes Maskin

Hvordan startet det?

"Han far", John Robert, var en tusenkunstner. Han vokste opp på Rosnes Gard på Austre Åmøy og var eldste mann i søskenflokken. Det betydde at han tidlig måtte lære seg gårdsdrift. Det å gjøre grunnarbeider er er viktig del og John Robert gjorde alt fra grøfting, drenering, forskaling, muring og planering for å nevne noe. Den første, store gravemaskin som kom til gards var en Brøyt X11. Den fikk mange gode år i gårdsdrift før den reiste videre til Jæren så sent som i 2017 etter en del år ute av tjeneste. 

Robert hadde i mange år en drøm om å starte med entreprenørtjenester da dette lå nært til hans hjerte. Han var en arbeidskar med flere baller i luften. På grunn av hjerteproblemer kunne han ikke fortsette sin jobb i Forsvaret. I 2014 etablerte han Rosnes Maskin. Dessverre fikk han aldri kommet skikkelig i gang på grunn av sviktende helse. I 2019 gikk Robert bort, men drømmen levde videre.

Det kan bli bål av gamle glør!

Bernt Rosnes er i dag daglig leder. Han var ofte å se med sin far på mange prosjekter som liten og fikk tidlig prøve seg i Brøyt`en. I dag liker han selv å bryne seg på utfordrende prosjekter og samarbeide med dyktige aktører i markedet for å skape de beste mulige løsningene. Bernt er opptatt av miljø, gjenbruk, renovering og tiltak som skaper energieffektive og klimavennlige løsninger. Rosnes Maskin er en liten maskinentreprenør med et stort hjerte!

bottom of page